Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,30 mln zł wobec 12,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 18,01 mln zł wobec 43,23 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 3,95 mln zł straty netto wobec 9,60 mln zł zysku rok wcześniej.