Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 50,15 mln zł wobec 52,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 639,78 mln zł wobec 553,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 59,43 mln zł zysku netto wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej.