Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 40,16 mln zł wobec 47,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 155,44 mln zł wobec 218,72 mln zł rok wcześniej.

Tymczasem w I kw. 2012 JW Construction Holding miał 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 19,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 46,52 mln zł wobec 125,61 mln zł rok wcześniej.