Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,75 mln zł wobec 15,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 632,35 mln zł wobec 577,49 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 17,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 50,11 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1312,77 mln zł wobec 1212,12 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 22,74 mln zł zysku netto wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej.