Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 20,34 mln zł wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 690,05 mln zł wobec 618,72 mln zł rok wcześniej.

Tymczasem w I kw. 2012 Amica miała 12,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 360,51 mln zł wobec 311,20 mln zł rok wcześniej.