Skorygowany zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 37,09 mln zł wobec 25,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 689,88 mln zł wobec 663,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 8,77 mln zł zysku netto wobec 20,84 mln zł zysku rok wcześniej.