Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 104,25 mln zł wobec 121,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 569,40 mln zł wobec 548,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 77,00 mln zł zysku netto wobec 92,26 mln zł zysku rok wcześniej.