Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 184,07 mln zł wobec 69,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 723,14 mln zł wobec 403,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 67,80 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 41,54 mln zł zysku rok wcześniej.