Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,04 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 49,72 mln zł wobec 52,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 3,15 mln zł zysku netto wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej.