Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 53,40 mln zł wobec 34,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 1112,77 mln zł wobec 786,03 mln zł rok wcześniej.