Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,80 mln USD wobec 8,15 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 27,36 mln USD wobec 43,37 mln USD rok wcześniej.