Wartość transakcji na obligacjach wyemitowanych na rynku krajowym w lipcu wyniosła łącznie 973,92 mld zł wobec 881,24 mld zł miesiąc wcześniej.

Wartość transakcji na bonach skarbowych w lipcu wyniosła łącznie 21,16 mld zł wobec 37,20 mld zł miesiąc wcześniej.