W raporcie napisano, że "z punktu widzenia oceny płynności międzynarodowej ważnym wskaźnikiem jest relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych".

Dodano, że relacja ta wskazuje, "jaką część rezerw walutowych musiałby przeznaczyć bank centralny na spłatę zagranicznego zadłużenia krótkoterminowego".

"Na koniec I kwartału 2012 r., w porównaniu z IV kwartałem 2011 r., relacja ta pogorszyła się (o 1,7 punktu procentowego) i wyniosła 76,3 proc. Relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB na koniec marca 2012 r. wyniosła 71,2 proc. i w pogorszyła się o 3,3 punktu procentowego w stosunku do IV kwartału 2011 r." - napisano.

>>> Czytaj też: Polska - kraj pozornie rozwinięty