Inflacja konsumencka w lipcu 2012 r. wyniosła 4,0 proc. r/r wobec 4,3 proc. w czerwcu. NBP podkreśla, że w momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za czerwiec.

Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.