Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,89 mln LTL wobec 1,54 mln LTL zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 6,62 mln LTL wobec 5,50 mln LTL rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 5,33 mln LTL skonsolidowanej straty netto wobec 2,43 mln LTL zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16,44 mln LTL wobec 12,90 mln LTL.