Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 35,70 mln USD wobec 37,01 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 41,33 mln USD wobec 63,95 mln USD rok wcześniej.