Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,25 mln euro wobec 2,81 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 24,28 mln euro wobec 28,66 mln euro rok wcześniej.