Wydatki budżetu państwa wyniosły 235.050,8 mln zł wobec 235.046,5 mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 213.921,96 mln zł wobec 213.924,2 mln zł.