CEZ obniżył prognozy na 2012 rok: zysku netto do 40 mld CZK oraz EBITDA do 85 mld CZK. Spodziewa się też 57,6 mld CZK zysku operacyjnego.

Przychody CEZ-u wyniosły w III kwartale 49,45 mld CZK wobec 47 mld CZK rok wcześniej.

Po trzech kwartałach tego roku CEZ miał 33,4 mld CZK zysku netto (wobec 26,4 mld CZK przed rokiem) i 34,3 mld CZK zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wobec 26,5 mld CZK rok wcześniej). Przychody wyniosły prawie 162,5 mld CZK wobec 150,5 mld CZK w analogicznym okresie 2011 roku.

Spółka zmodyfikowała prognozy na 2012 rok. Zgodnie z nowymi założeniami, CEZ oczekuje w tym roku 40 mld CZK zysku netto, 57,6 mld CZK zysku operacyjnego i 85 mld CZK EBITDA.

Spółka podała, że obniżenie oczekiwanych wyników grupy CEZ odzwierciedla rozwój sytuacji w Albanii, która nie ma jednak istotnego wpływu na cash flow operacyjny grupy.

"Grupa CEZ utrzymuje silną pozycję i płynność finansową, cieszy się dobrym zdrowiem finansowym. Środki pieniężne wytworzone w ramach naszej działalności produkcyjnej międzyrocznie wzrosły o 11 procent. Gdyby nie było nieprzewidywalnych decyzji albańskiego regulatora, wyniki księgowe wykazałyby wyższy wzrost. Spółki energetyczne w zachodniej Europie wyraźniej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego i wzrastającej regulacji energetyki w swoich wynikach. Dzięki naszym aktywnym działaniom i pomyślnej sprzedaży energii elektrycznej na kilka lat do przodu udało się nam ten wpływ opóźnić, ale w następnych latach ten trend dotknie również nas. Dlatego intensywnie pracujemy nad dalszym szukaniem oszczędności wewnętrznych"- powiedział cytowany w komunikacie Daniel Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny CEZ.

Grupa przygotowuje dalszą centralizację usług koncernowych do mniejszej liczby spółek, co przyniesie rocznie oszczędność kosztów w wysokości ponad 0,5 mld CZK.

Odnośnie działalności grupy w Albanii, CEZ rozważa różne warianty. Wśród nich jest m.in. zakończenie działalności spółki CEZ Shprndarje czy sprzedaż całości lub części jej akcji. Decyzja zostanie podjęta do końca 2012 roku.

CEZ poinformował w prezentacji, że po pierwszych trzech kwartałach 2012 r. zainstalowana moc w grupie wzrosła o 4 proc. rdr do 15,7 GW. Produkcja energii elektrycznej wzrosła w tym okresie o 3 proc. rdr do 51,3 TWh, dystrybucja energii klientom końcowym spadła o 2 proc. rdr do 38,8 TWh, a sprzedaż również o 2 proc. rdr do 30,6 TWh.

Spółka podtrzymuje zamiar wyboru zwycięzcy przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej w Temelinie we wrześniu 2013 r. i podpisania z nim umowy do końca przyszłego roku.

Spośród trzech złożonych ofert, w październiku CEZ wykluczył ofertę francuskiej spółki Areva z powodu niespełnienia nie tylko handlowych, ale również ustawowych wymagań zamówienia publicznego. Tym samym w grze pozostają amerykańskie konsorcjum spółek Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric oraz czesko-rosyjskie konsorcjum spółek ŠKODA, Atomstrojexport i Gidropress.