Strata operacyjna grupy Agory w III kw. 2012 roku wyniosła 10,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 8 mln zł zysku. Wypracowana strata operacyjna okazała się niższa niż oczekiwania analityków, gdyż konsensus zakładał 10,9 mln zł straty EBIT.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w III kw. 2012 roku 264,6 mln zł wobec 284 mln zł rok wcześniej i były o niższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 266,6 mln zł.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. przychody Agory wyniosły 829 mln zł, w tym sprzedaż reklam wyniosła 467,1 mln zł, sprzedaż wydawnictw wyniosła 115,7 mln zł, sprzedaż biletów do kin wyniosła 95,7 mln zł, a pozostała sprzedaż 150,5 mln zł.

Koszty operacyjne netto grupy w tym okresie spadły o 1,8 proc. do 839 mln zł pomimo kosztów zwolnienia grupowego w Agorze, które obciążyły wynik grupy w III kw. 2012 r. kwotą 9,2 mln zł.

"Oszczędności wynikają głównie z ograniczenia wydatków na reprezentację i reklamę (o 26,8 proc.) oraz z niższych niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych rozliczanych w instrumentach finansowych. Zmniejszyły się także koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów, jak również koszty amortyzacji, głównie dzięki ograniczeniu tych pozycji kosztowych w II kw. 2012 r." - podano w raporcie.

EBITDA operacyjna Agory po trzech kwartałach wyniosła 61,6 mln zł, a strata netto wyniosła 8,7 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, EBITDA operacyjna grupy wyniosłaby 70,8 mln zł, a strata netto Grupy wyniosłaby 1,2 mln zł.

Marża EBITDA operacyjna segmentu prasa codzienna (Gazeta Wyborcza, Metro, Projekty Specjalne, pion Druku Agory S.A. i Agora Poligrafia Sp. z o.o.) wyniosła 17,4 proc.. Po wyeliminowaniu kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym wyniosłaby 18,9 proc.

Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" w okresie I-IX 2012 r. wyniosła 153,5 mln zł (spadek o 19 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 80,8 mln zł (spadek o 17 proc.). Gazeta rozpowszechniała płatnie średnio 258,8 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ponad 37 proc.

Przychody pionu prasa bezpłatna ze sprzedaży reklam po trzech kwartałach 2012 r. wyniosły 20,1 mln zł (spadek 8,2 proc.) przy rynkowym spadku wydatków na ogłoszenia wymiarowe we wszystkich dziennikach o prawie 19,5 proc.

"Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł o ponad 0,5 pkt. proc. do prawie 5 proc., a wynik operacyjny EBIT pionu był pozytywny i wyniósł 1,8 mln zł" - podano.

Przychody segmentu internet Agory po trzech kwartałach wyniosły 82,7 mln zł (wzrost o 1,6 proc.), w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 64,3 mln zł i wzrosły o 12 proc.

"Segment poprawił swój wynik operacyjny EBIT do poziomu 4,3 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym (...). Po wyeliminowaniu tych kosztów wynik EBIT wyniósłby 5,5 mln zł. We wrześniu 2012 r. serwisy grupy Gazeta.pl uzyskały zasięg 58,7 proc., co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce wśród polskich portali" - napisano.

Przychody segmentu kino w okresie I-IX 2012 r. wyniosły 143,1 mln zł (spadek o 0,4 proc.).

"Na wynik ten wpłynęła niższa sprzedaż biletów w kinach Helios, która wyniosła 5,4 mln sztuk i zmniejszyła się o blisko 8,1 proc., głównie w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 r. Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 1,2 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 15,6 mln zł. Dzięki otwarciom nowych multipleksów Helios zarządza obecnie drugą największą siecią kin w Polsce, obejmującą 29 kin w 26 miastach" - podano w raporcie.

W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. przychody grupy AMS z reklam wyniosły 113 mln zł i zmniejszyły się o 8,3 proc. w wyniku spadku przychodów w II kw. 2012 r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 13,5 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł blisko 29 proc.

Segment radio Agory po trzech kwartałach 2012 r. zwiększył przychody o 2,4 proc. do 63,5 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 1,8 mln zł. Radiostacje muzyczne Agory zwiększyły swój udział w słuchalności do poziomu 8,2 proc.

Przychody segmentu czasopisma w okresie I-IX 2012 r. wyniosły 50,1 mln zł (spadek o 11,2 proc.), a koszty wyniosły 47,4 mln zł.

"Segment osiągnął pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 2,7 mln zł i EBITDA operacyjna w wysokości 2,9 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w III kw. 2012 r. kwotą 0,5 mln zł. Po wyeliminowaniu tych kosztów EBIT segmentu wyniósłby 3,2 mln zł, a EBITDA operacyjna sięgnęłaby 3,4 mln zł" - napisano.

W raporcie podano również, że zatrudnienie etatowe w grupie Agory na koniec III kw. 2012 r. wyniosło 3 347 etatów i było niższe niż rok wcześniej o 145 etatów.