Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kwartale 40,1 mln zł i był o 9,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 36,6 mln zł. W analogicznym okresie 2011 roku spółka miała 42,23 mln zł EBIT.

EBITDA wyniosła 83,5 mln zł wobec 80 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał EBITDA na poziomie 76,6 mln zł.

Przychody grupy w III kwartale wyniosły 602,7 mln zł wobec 533,6 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 602 mln zł.

"Największą poprawę przychodów zaobserwowano w Rosji, gdzie sprzedaż restauracji prowadzonych przez AmRest wzrosła o 47,3 proc. Silny wzrost przychodów był rezultatem zarówno rosnącej sprzedaży w restauracjach porównywalnych, jak i dynamicznego tempa nowych otwarć. W ciągu ostatniego roku (w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.) AmRest otworzył na rynku rosyjskim 11 nowych restauracji zwiększając portfel do 61 restauracji. Wzrost przychodów w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do trzeciego kwartału 2011 wyniósł 9,7 proc. i wynikał w większości z dodatkowych przychodów generowanych przez 50 nowo otwartych restauracji w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r." - napisano w sprawozdaniu.

AmRest podał, że pomimo utrzymujących się spadków sprzedaży w restauracjach porównywalnych w Europie Zachodniej sprzedaż tych restauracji wzrosła o 7,4 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy otworzono w Europie Zachodniej 20 nowych restauracji.

Marża EBITDA spadła do 13,9 proc. w porównaniu do 15 proc. w roku ubiegłym.

"Spadek marży spowodowany był przede wszystkim kosztami globalnej ekspansji marki La Tagliatella, które obciążyły zysk na poziomie EBITDA kwotą 2.650 tys. zł. Po oczyszczeniu wyniku EBITDA z negatywnego wpływu wspomnianych kosztów marża EBITDA kształtuje się na poziomie 14,3 proc. Należy zwrócić również uwagę na wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikający z nieporównywalności rozliczenia w czasie efektów przyznawania programów motywacyjnych oraz na presje w obszarze kosztów najmu restauracji" - napisano.

Po trzech kwartałach 2012 roku AmRest miał 42,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 93,5 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 1,71 mld zł. W analogicznym okresie 2011 roku zysk netto wynosił 41 mln zł, EBIT 76,4 mln zł, a przychody prawie 1,32 mld zł.