W III kw. br. grupa Comp miała 13,72 mln zł straty EBIT wobec 6,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2011 r.

Przychody grupy Comp w okresie VII-IX 2012 r. wyniosły 84,19 mln zł wobec 91,01 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku.