W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła 0,3 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w październiku 3,0 proc. wobec 3,4 proc. we wrześniu.

Październikowa inflacja bazowa, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła w ujęciu rocznym 2,8 proc. wobec 2,9 proc. we wrześniu.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w październiku wyniósł 3,4 proc. rok do roku.