W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 4,3 proc - podał GUS.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w październiku o 0,5 proc. rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 3,8 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 4,1 proc.

Obroty w handlu detalicznym w październiku 2012 roku spadły o 2,7 proc. rok do roku wobec spadku o 4,6 proc. we wrześniu.

"Roczna dynamika sprzedaży detalicznej zanotowała w październiku wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak okazał się on nieznacznie słabszy niż oczekiwał rynek. Dane potwierdzają tezę o postępującym spowolnieniu gospodarczym, do czego przyczyniają się spadek płac w ujęciu realnym oraz ogólna trudna sytuacja na rynku pracy. Odczyt jest spójny z zakładanym przez nas osłabieniem konsumpcji prywatnej w czwartym kwartale bieżącego roku" - twierdzi Piotr Łysienia starszy ekonomista Banku Pocztowego.

Zdaniem Wojciecha Matysiaka, ekonomisty Pekao, przyspieszenie wzrostu sprzedaży względem poprzedniego miesiąca wynika m.in. ze wzrostu dynamiki sprzedaży pojazdów. "W październiku wyniosła ona 0,5 proc. rok do roku wobec spadku 7,6 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. Silnie przyspieszyła również +pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach+, do której zaliczamy m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych - do 18,1 proc. rdr z 14,0 proc. rdr miesiąc wcześniej. Lekki wzrost odnotowała też dynamika sprzedaży +żywności, napojów i wyrobów tytoniowych+ - do 1,3 proc. rdr z 0,9 proc. rdr we wrześniu" - mówi Matysiak.

"Uważamy, że lepsze niż przed miesiącem dane o sprzedaży detalicznej nie oznaczają trwałej poprawy nastrojów konsumenckich (...) Perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji nie kształtują się optymistycznie. W latach 2011 i 2012 nominalne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej przekraczało nominalny wzrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw, co pozwala stwierdzić, że duża część konsumpcji była w tym okresie finansowana oszczędnościami. Jednocześnie od dwóch lat obserwuje się trend spadkowy stopy oszczędności gospodarstw domowych. Nie należy oczekiwać, aby dalsze finansowanie konsumpcji oszczędnościami mogło być utrzymane" - pisze Matysiak w komentarzu do danych GUS.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w październiku i we wrześniu:

X'12-X'11X'12-IX'12IX'12-IX'11IX'12-VIII'12
ogółem3,34,33,1-1,3
pojazdy0,510,4-7,66,8
mechaniczne paliwa5,93,17,3-2,8
żywność, napoje, wyroby tytoniowe1,33,10,9-3,3
pozostała sprzedaż w niewyspecja-lizowanych sklepach18,111,814,0-4,8
leki, kosmetyki6,94,45,60,9
odzież, obuwie-4,313,412,011,3
meble, AGD, RTV16,00,116,2-0,3
prasa, książki-15,3-4,4-13,3-3,1
pozostałe-1,31,3-2,2-1,7