Po 10 miesiącach przewozy spadły o 1,6 proc. do 384,926 mln ton.

Transport kolejowy rdr wzrósł o 2,3 proc. do 21,687 mln ton.

Transport samochodowy rdr wzrósł o 5,1 proc. do 15,373 mln ton.

Transport rurociągowy rdr spadł o 14,5 proc. do 4,671 mln ton.

W październiku sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 9,4 proc. rok do roku - podał GUS. W okresie styczeń-październik br. wzrost sprzedaży wyniósł 9,5 proc. w skali roku.

GUS podał również, że w listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest ujemny, zbliżony do notowanego przed miesiącem.

"Utrzymują się pesymistyczne bieżące oraz przyszłe oceny popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Skala planowanego ograniczenia zatrudnienia jest zbliżona do zapowiadanej w październiku br. Firmy spodziewają się nieznacznego wzrostu cen usług transportowych" - napisano.

W portach morskich w październiku przeładowano 5,5 mln ton ładunków, tj. o 0,3 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

"Wyższe były przeładunki w grupie ładunków masowych ciekłych o 15,4 proc. (głównie z powodu znaczącego wzrostu przeładunku ropy naftowej - o 18,3 proc.), kontenerów (o 10,8 proc.) i pozostałych ładunków drobnicowych (o 3,0 proc.). Zmniejszyły się natomiast przeładunki ładunków masowych suchych (o 13,8 proc.) i ładunków tocznych (o 0,4 proc.)" - napisano.

Od początku roku w portach morskich przeładowano 47,6 mln ton ładunków, tj. o 1,9 proc. mniej niż rok wcześniej.