Rok temu wzrost wyniósł 9,4 proc.

Nakłady inwestycyjne w budownictwie w okresie trzech kwartałów br. były o 16,5 proc. niższe niż przed rokiem wobec wzrostu o 16,7 proc. w analogicznym okresie ub. roku.

Nakłady inwestycyjne zrealizowane przez jednostki z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych w okresie styczeń-wrzesień br. były wyższe o 12,7 proc. niż w analogicznym okresie ub. roku.