Jak poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej Marcin Idzik z TNS Polska, skumulowany wskaźnik ocen bankowców wyniósł 17,0 pkt. i w stosunku do wyniku z października jest wyższy o 5,5 pkt. Natomiast skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 22,3 do 19,3 pkt.

"Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co czwartej placówce bankowej. W stosunku do października przewidywania w tym zakresie nie uległy zmianie" - powiedział.

Z danych TNS Polska wynika, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do października i wyniósł 16,3 pkt.

"Poprawiła się sytuacja na rynku depozytów złotowych. Spadki zanotowano jedynie w odniesieniu do bieżących depozytów złotowych gospodarstw domowych. W stosunku do października przewidywania dla rynku depozytów złotowych uległy jednak pogorszeniu" - dodał Idzik.

Natomiast sytuacja na rynku kredytów konsumenckich i mieszkaniowych dla ludności oraz kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom, ustabilizowała się. "Przewidywania dotyczące tych rynków wskazują na stabilizację lub spadki w najbliższych miesiącach" - wskazują autorzy badania.

Z badania wynika też, że ponad połowa badanych bankowców (54 proc.) oceniła, że rządowy program Mieszkanie dla Młodych jedynie częściowo zastąpi dotychczasowy program - Rodzina na Swoim, który wygaśnie z końcem 2012 r. Niespełna co czwarty (18 proc.) ocenia, że nowy program zastąpi dotychczasowy co najmniej w wystarczającym stopniu. Jednak aż 26 proc. respondentów jest zdania, że zastępstwo to będzie niewystarczające.

TNS Polska podał też, że w ocenie większości bankowców upadek Amber Gold miał wpływ na to, że klienci zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo powierzanych depozytów. Jedynie co szósty bankowiec (16 proc.) ocenia, że upadek Amber Gold nie miał na to wpływu.