„ Zarząd Emitenta (…) informuje, że w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta nr VII//6/2013 będzie rekomendować Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy za 2012 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 661.625.000 zł" - podano w komunikacie.

W ocenie zarządu pozwalają na to zarówno osiągane wyniki, jak i ogólna sytuacja finansowa spółki.

Synthos podał dziś w komunikacie, że szacunkowy zysk netto grupy w 2012 roku wyniósł ok. 585 mln zł.