Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w IV kw. 2012 roku zmniejszył się o 0,6 proc. kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii Europejskiej spadł o 0,5 proc. kw/kw - wynika z pierwszej estymacji urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1 proc. spadku w ujęciu kwartalnym.

Zmiana PKB rok do roku w IV kw. wyniosła odpowiednio -0,9 proc. and -0,6 proc. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6-0,7 proc. spadku w tym ujęciu.

W III kw. ub.r. odnotowano spadek o 0,1  proc. kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii - wzrost o 0,1  proc. kw/kw. 

Eurostat nie podał danych dla Polski. Dane za IV kwartał dla Polski nie zostały również jeszcze opublikowane przez GUS, jednak na podstawie danych za cały rok 2012 ekonomiści wyliczyli PKB w IV kwartale. Główny ekonomista BZ WBK Maciej Reluga powiedział portalowi Forsal.pl, że dane te wskazują na wzrost w IV kwartale na poziomie ok. 1 proc., natomiast ekonomista PKO BP Michał Rot uważa, że wzrost ten wyniósł 0,9 proc. Dawałoby to Polsce 5. miejsce w UE pod względem tempa wzrostu.

>>> Czytaj również:  GUS: Wzrost PKB w 2012 roku wyniósł 2 proc.

Dla porównania w IV kw. 2012 r. PKB Stanów Zjednoczonych nie zmieniło się w ujęciu kwartalnym (po wzroście o 0,8 proc. w III kw.). Natomiast w ujęciu rocznym USA odnotowały wzrost o 1,5 proc.

Reakcja rynków finansowych była natychmiastowa, napisał Home Broker w komentarzu. Notowania akcji obsunęły się w Europie o około 1 proc., wyraźnie w dół poszło euro, które znalazło się na najniższym poziomie od blisko 3 tygodni. Zyskiwały natomiast najbezpieczniejsze obligacje skarbowe, na przykład niemieckie. To odbiło się na kondycji polskich
rynków. WIG spadł do najniższego poziomu od 10 grudnia.