Wynik z tytułu odsetek wyniósł 295,53 mln zł wobec 341,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 131,88 mln zł wobec 137,83 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 34.42 mld zł na koniec IV kw. 2012 r. wobec 37.03 mld na koniec IV kw. 2011.

W okresie I-IV kw. 2012 r. bank miał 261,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 218,16 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 252,96 mln zł wobec 205,83 mln zł zysku rok wcześniej.