Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

TVN

TVN zdecydował o przesunięciu w czasie emisji obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej od 450 do 500 mln euro z terminem zapadalności w 2020 r., podała spółka w komunikacie. "Chcieliśmy wykorzystać warunki rynkowe, ale z powodu wzrostu niepewności wokół sytuacji na Cyprze, niestety nie mogliśmy uzyskać oprocentowania na poziomie uzasadniającym poniesienie kosztów wcześniejszego wykupu istniejących obligacji" - powiedział dyrektor finansowy spółki John Driscoll, cytowany w komunikacie. "Nie mamy żadnej potrzeby natychmiastowego refinansowania, w nadchodzących kwartałach będziemy więc nadal obserwować sytuację na rynkach" - dodał. Celem emisji miało być refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r.

Seco/Warwick

Seco/Warwick podpisało warunkową umowę nabycia 27 339 udziałów w spółce Seco Warwick Allied Private Limited z siedzibą w Maharashtra w Indiach, zwiększając zaangażowanie docelowo do 75% z 50%, podała spółka w komunikacie. "Dotychczas Seco/Warwick posiadała 50% udziałów i głosów w tej spółce i pełna kontrola zarządcza pozostawała w rękach partnerów indyjskich. W wyniku transakcji Seco/Warwick przejmie kontrolę nad indyjskim podmiotem, zwiększając zaangażowanie docelowo do 75%" – czytamy w komunikacie. "Przejęcie kontroli nad indyjską spółką jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy ogłoszonej przez nas jesienią ubiegłego roku. Transakcja pozwoli nam umocnić naszą pozycję na bardzo perspektywicznym rynku indyjskim, który należy do najważniejszych rynków metalurgicznych świata" - powiedział prezes spółki Paweł Wyrzykowski, cytowany w komunikacie. Spółka Seco Warwick Allied miała narastająco po czterech kwartałach 2012 roku blisko 55 mln zł przychodów i była rentowna na poziomie netto. Zatrudnia około 250 osób.

Sadovaya

Sadovaya Group odnotowało sprzedaż 1.745 ton węgla i podała, że w marcu popyt pozostaje słaby, czego odzwierciedleniem są dalsze opóźnienia w zawieraniu kontraktów z kluczowymi klientami, podała spółka w komunikacie. Sadovaya liczy jednak na sprzedaż w kwietniu na poziomie 25-30 tys. ton. "W lutym 2013 r. Sadovaya Group sprzedała 1.745 ton węgla i dokonała odzysku 1.881 ton z hałd. Popyt na węgiel pozostaje w marcu słaby czego odzwierciedleniem są dalsze opóźnienia w zawieraniu kontraktów z kluczowymi klientami. Podtrzymujemy cel sprzedażowy na kwiecień na poziomie 25.000-30.000 ton" - głosi komunikat. Spółka podała wcześniej, że sprzedała 1047 ton w styczniu 2013 roku i planowała, że w lutym wzrośnie ona do 5 tys. ton, a w marcu - do 25-30 tys. ton. W całym 2012 roku jej sprzedaż węgla spadła o 55,0% r/r do 569,57 tys. ton, zaś wydobycie w dwóch kopalniach grupy na Ukrainie zmniejszyło się o 14,2% do 407,53 tys. ton.

BOŚ Bank

BOŚ Bank chce przeznaczyć co najmniej 3 mld zł na projekty z segmentu energetyki odnawialnej w ciągu najbliższych dwóch lat, zapowiedział prezes banku Mariusz Klimczak w rozmowie z "Rzeczpospolitą". "Przygotowujemy się do wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która otworzy nowy rynek, szczególnie w obszarze różnego typu instalacji z zakresu energetyki odnawialnej. Jesteśmy gotowi kredytować takie inwestycje. Możemy na te cele przeznaczyć 3 mld zł w ciągu dwóch lat" - powiedział "Rz" Klimczak. Bank realizuje obecnie w kilku województwach unijną inicjatywę Jessica (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich). Łącznie w ramach tego programu BOŚ udzieli kredyty na ponad 900 mln zł.

Mabion

Mabion przydzielił wszystkie oferowane akcje i pozyskała z emisji 39 mln zł, podała spółka w komunikacie. Zapisy w transzy instytucjonalnej zredukowano o 1/3. Debiut spółki na rynku regulowanym GPW przewidziany jest w kwietniu. >>>>

Grupa Kęty

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty wyniesie ok. 19 mln zł w I kw. 2013 r., co oznaczać będzie spadek o ok. 20 proc. r/r, podała spółka w komunikacie. Spółka spodziewa się także spadku skonsolidowanych przychodów - o ok. 3 proc. do 340 mln zł. >>>>

CEDC

Nasdaq chce wycofać ze swojego parkietu handel akcjami firmy CEDC, jednego z największych światowych producentów wódki i właściciela polskich marek - Absolwenta, Żubrówki i Soplicy. >>>>

Warimpex

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft rozpoczyna niepubliczną ofertę obligacji zamiennych, podała spółka w komunikacie. Celem emisji jest refinansowanie zobowiązań i finansowanie realizowanych inwestycji. Papiery mają trafić na Catalyst. „Zarząd wykonuje tym samym upoważnienie udzielone mu w tej sprawie w uchwale walnego zgromadzenia z 11 czerwca 2012 r. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2012 r. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000 akcji na okaziciela spółki" – czytamy w komunikacie. Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje spółki, za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. „Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów" – czytamy dalej. Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej Spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie, podano również.

Cognor

Po słabym 2012 r., Cognor nie będzie w stanie w bieżącym roku wygenerować wystarczających środków finansowych, by w lutym 2014 r. wykupić w całości obligacje za 118 mln euro, podał zarząd spółki w komentarzu do wyników. Spółka zapowiada próbę refinansowania obligacji, a gdyby nie zakończyła się ona powodzeniem "Cognor musiałby się liczyć ze wzrostem ryzyka kontynuacji działalności". Zarząd uważa, że poprawa w branży może być jednak stopniowa i wolniejsza niż powszechnie się oczekuje. W bieżącym roku Cognor chce istotnie poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe. Głównym celem w zakresie polityki finansowej jest pozyskanie środków na spłatę obligacji w kwocie 118 mln euro zapadających w lutym 2014 r. Zarząd podkreśla, że nowa struktura finansowania będzie decydująca dla realizacji średnioterminowego programu rozwoju, sukcesy firmy w przyszłości zależeć będą od elastyczności, jakości produktów oraz efektywności kosztowej. Zarząd podkreśla jednak, że Cognor ma stabilną sytuację płynnościową, co ukazują odpowiednie wskaźniki. W roku 2013 przepływy pieniężne powinny być odpowiednie, aby sprostać wszelkim krótkoterminowym zobowiązaniom.Midas

Midas liczy, że zamknie ofertę obligacji do Sferii na początku kwietnia, wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Macieja Kotlickiego. Papiery zostaną wprowadzone na rynek Catalyst. "Trwa procedura w KDPW w celu dopuszczenia do obrotu. Zakładamy, że emisja zostanie dopięta po świętach. Skupiamy się na jednym obligatariuszu, czyli Sferii" - powiedział Kotlicki na konferencji prasowej. Dodał, że w celu zapewnienia free float-u będą również rozmowy o pozyskaniu animatora na Catalyst. Spółka emituje zerokuponowe ośmioletnie obligacje. Podpisała umowę ze Sferią w kwestii ich uplasowania. "Banki, które nas finansują, chciały być 'senior creditors', a inne formy finansowania miały mieć status podporządkowany. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką konstrukcję emisji. Dla inwestorów finansowych, choć nie mieli uwag do biznesu, taka oferta była zbyt 'pionierska'. Dlatego skupiamy się na Sferii"- dodał wiceprezes Midasa.

Midas oczekuje wzrostu przychodów w bieżącym roku w porównaniu do roku 2012. Tymczasem od 2014 roku planuje publikację prognoz finansowych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Macieja Kotlickiego. >>>>

CDE

Kurs akcji debiutującej dziś na rynku NewConnect toruńskiej spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego (CDE) wzrósł na otwarciu o 52,94% do 1,30 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Oferta obejmowała 1,2 mln akcji serii D oraz 250 tys. akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. >>>>

Rafako

Oferta Rafako na wykonanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów została uznana za najkorzystniejszą przez PGE GiEK, podała spółka w komunikacie. Wartość oferty wynosi 116 mln zł netto. "Zarząd Rafako informuje, iż spółka otrzymała zawiadomienie od firmy PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Rafako w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na wykonanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin bloku nr 5 i 6 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów. Cena oferty wynosi 142,68 mln zł brutto (116 mln zł netto" 0 czytamy w komunikacie.

Quercus TFI

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 12,79 mln zł z zysku za 2012 rok, wynoszącego 13,60 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen został zwolniony z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryf w hurtowym obrocie gazem ziemnym, podała spółka w komunikacie. Według prezes Jacka Krawca spółka nie wklucza możliwości aktywnego uczestnictwa na rynku obrotu gazem ziemnym. "Uzyskane przez nas rozstrzygnięcia potwierdzają konsekwencję w budowie optymalnych zasad zaopatrzenia w gaz ziemny dla Grupy Kapitałowej w Polsce. Nie wykluczamy możliwości aktywnego uczestnictwa na rynku obrotu gazem ziemnym, nasza aktywność będzie jednak uzależniona od przyjętych rozwiązań regulacyjnych w tej kwestii" – powiedział Krawiec, cytowany w komunikacie. Zdaniem PKN Orlen warunkiem pełnego wykorzystania możliwości płynących z otwierającego się sektora gazowego w Polsce jest dalsza rozbudowa połączeń transgranicznych i prawne uregulowanie procedury częściowej zmiany sprzedawcy, podano także.

ZUE

Spółka z Grupy ZUE - Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie - podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowo", podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 357,35 mln. "Bardzo się cieszymy z podpisania umowy na realizację tego prestiżowego projektu, który pozwolił nam na zwiekszenie naszego potrfela zamówień z 430 mln zł aż do 790 mln zł. Jednocześnie nadal aktywnie poszukujemy kolejnych zleceń i nowych rynków działalności" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komuniacie. Przewidywany czas realizacji projektu to 728 dni, podano także.

Inpro

Inpro wydało klientom 68 mieszkań, czyli 81% spośród 84 lokali zaprojektowanych w budynku B osiedla City Park w Gdańsku, podała spółka w komunikacie. „Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku B osiedla City Park została wydana 1 marca 2013 roku. Inpro przekazało dotychczas nowym właścicielom łącznie 68 lokali mieszkalnych, spośród 79 sprzedanych. W aktualnej ofercie sprzedaży jest 5 ostatnich mieszkań z budynku B" – czytamy w komunikacie. „Realizacja inwestycji City Park przebiega zgodnie z założonym planem. Zostało wydanych większość lokali z budynku A, teraz przekazujemy mieszkania z kolejnego budynku B. Osiedle cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Poziom sprzedaży mieszkań w pierwszych czterech budynkach jest bardzo dobry, do tej pory sprzedaliśmy blisko 80% spośród 334 lokali" – powiedział Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro, cytowany w komunikacie.

TRO MEDIA

Zarząd TRO MEDIA S.A., wrocławskiej spółki notowanej na NewConnect poinformował o podpisaniu 20 marca br. planu połączenia z informatyczną spółką WDSP Holding S.A. Tym samym został spełniony pierwszy ważny krok w kierunku ubiegania się przez Emitenta o przejście na rynek główny GPW, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.
„Przyjęcie planu połączenia było rezultatem procesu badania firm, negocjacji warunków przejęcia i przygotowania całego procesu połączenia, który został zapoczątkowany na początku listopada 2012 roku podpisaniem listu intencyjnego ” – mówi Grzegorz Czapla – prezes zarządu TRO MEDIA – „Ten fakt oznacza, że jesteśmy przekonani, iż nowy podmiot sprosta wyzwaniu przejścia na rynek główny GPW zarówno pod względem biznesowym, jak i spełnienia kryteriów formalnych” – dodaje Czapla. Połączenie Spółek oznacza, że zmianie ulegnie model biznesowy Emitenta. Do tej pory TRO MEDIA opierała swoją działalność na dwóch płaszczyznach: zarządzaniu powierzchnią reklamową i związaną z tym działalnością portali internetowych oraz działalnością inwestycyjną. Warto odnotować, iż ten drugi segment działalności zaowocował wprowadzeniem na NewConnect kilku Spółek, min. Domanomania.pl, Macro Games, czy Cloud Technologies. Mariaż z WDSP Holding oznacza, iż Emitent będzie budował swoją pozycję na rynku informatycznym.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dokonało odbioru końcowego kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, jednej z największych i najnowocześniejszych inwestycji Spółki w ostatnich latach. Dzięki tej inwestycji zwiększy się krajowe wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych.>>>>