Przychody za okres styczeń - marzec wyniosły 221,7 mln zł i były niższe o 13,6% od osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku.

„Przychody ze sprzedaży detalicznej za marzec wyniosły 90,1mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23,0%, narastająco za okres styczeń - marzec wyniosły 206,5mln PLN i były niższe o 7,6% w stosunku do tego samego okresu 2012 roku" – podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2004 roku.