"W I kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży emitenta wyniosły 12.870 tys. zł w porównaniu do 4.026 tys. zł w I kwartale 2012 r. Wzrost przychodów w I kwartale 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wynikał z istotnie większego portfela zamówień oraz korzystnych warunków pogodowych" – czytamy w aneksie do prospektu.

"Zakontraktowane zamówienia na produkty Feerum z terminem realizacji w 2013 r. na dzień zatwierdzenia prospektu wynosiły blisko 62 mln zł (w tym zamówienia zrealizowane od stycznia 2013 r. do dnia zatwierdzenia prospektu), podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej portfel zamówień był bliski zera. Ceny oferowanych produktów nie uległy zmianie w porównaniu z cenami realizowanymi w 2012" – podano również.

Przedział cenowy w pierwotnej ofercie publicznej Feerum został ustalony na 8,50-11,00 zł. Ostateczna cena emisyjna oraz liczba akcji w ofercie zostaną ustalone ok. 23 kwietnia, po zamknięciu procesu budowania księgi popytu i zakończeniu okresu zapisów dla inwestorów indywidualnych, podano także.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014, o łącznej wartości około 34,4 mln zł, w tym przede wszystkim wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 17-23 kwietnia. Debiut spółki na rynku głównym GPW planowany jest na pierwszą połowę maja tego roku.

Reklama

Przychody ze sprzedaży Feerum w 2012 roku wyniosły 55,6 mln zł i były o 8,6% wyższe niż w 2011 roku, natomiast EBITDA osiągnęła poziom 11,8 mln zł, co oznacza wzrost o 81,5%. Spółka wypracowała w 2012 roku zysk netto na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 161,3% wyższy od osiągniętego rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne.