PKN Orlen otrzymał decyzję Wysokiego Sądu Sprawiedliwości, Wydział Ławy Królowej, Sąd Handlowy w Londynie oddalającą bez przeprowadzenia rozprawy skargę o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu w sprawie pozwu PKN Orlen przeciwko Yukos International UK B.V, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd PKN Orlen analizuje rozstrzygnięcie sądu oraz ewentualne dalsze kroki prawne w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen przypomina, że pozew wniesiony przeciwko Yukos International dotyczył zapłaty przez Yukos International na rzecz Orlenu kwoty 250 mln USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania. Dochodzona przez spółkę w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 mln USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB Orlen Lietuva), w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN Orlen wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w AB Orlen Lietuva.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.