W ujęciu miesięcznym, eksport w tym ujęciu (wyrównany sezonowo) zwiększył się o 3,0 proc., zaś import odnotował wzrost o 2,5 proc.