W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 99,999 mld zł (52,0 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 33,59 mld zł (52,0 proc. planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 13,12 mld zł (44,3 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 22,16 mld zł (51,6 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w okresie siedmiu miesięcy zrealizowano w 70,1 proc., pozyskując 21,60 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 1,11 mld zł (55,7 proc. planu). 

Deficyt budżetu

W budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano 25,92 mld zł deficytu (czyli 72,9 proc. planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok), podało Ministerstwo Finansów w komunikacie, prezentując szacunkowe dane.

Po czerwcu deficyt wynosił 25,87 mld zł deficytu, czyli 72,7 proc. rocznego planu.

Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po siedmiu miesiącach br. miał wynieść 26,29 mld zł. tj. 73,9 proc. rocznego limitu.

Po siedmiu miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 53,0 proc., pozyskując 158,53 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 55,1 proc. (tj. 184,45 mld zł), podał też resort w komunikacie.

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,88 mld zł, tj. 37,7 proc. rocznego planu