Zysk operacyjny wyniósł 0,70 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,32 mln zł w 2013 r. wobec 21,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 0,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W kwietniu 2012 roku spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. W 2012 roku Grupa Mo-Bruk SA zanotowała 46,7 mln zł przychodów. Jej głównym biznesem jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.