Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 3,00 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 358,30 mln zł w I kw. r.obr. 2013/2014 wobec 220,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. r.obr. 2013/2014 wyniósł 0,62 mln zł wobec 3,60 mln zł straty rok wcześniej.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na GPW od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.