"Polską gospodarkę czeka odbicie. Spodziewamy się realnego wzrostu PKB per capita w wysokości 1 proc. w 2013 r. i jego przyspieszenia średnio do 2,7 proc. w latach 2014-2016. Od początku kryzysu wkład eksportu netto do wzrostu napędzała deprecjacja złotego i, ostatnio, cykl luzowania polityki pieniężnej banku centralnego" - czytamy w komunikacie agencji.

Ze względu na zróżnicowanie partnerów eksportowych i zwiększała handel z Rosją i Ukrainą. Agencja podkreśla, że pomogło to złagodzić skutki zmniejszenia popytu ze strony partnerów ze strefy euro.

S&P zwraca uwagę, że inflacja w Polsce jest najniższa w regionie (wyniosła 0,2 proc. r/r w czerwcu i 1,1 proc. r/r w lipcu). Agencja prognozuje, że inflacja CPI w tym roku wyniesie 1,0 proc. (wobec 3,7 proc. w ub.r.), 2,0 proc. w 2014 r. oraz po 2,3 proc. w 2015 i 2016 r.

>>> Polecamy: Polskie województwa się wyludniają, ludzie uciekają od biedy