Stanowiło to ok. 195,0 mld euro lub ok. 254,5 mld USD, podał resort. Od początku roku zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 6,3 proc.

"Wzrost zadłużenia w czerwcu 2013 r. był przede wszystkim związany ze wzrostem stanu środków na rachunku budżetu państwa (wzrost o 5,2 mld zł), udzielonymi pożyczkami (3,6 mld zł - głównie dla FUS) oraz z nadwyżką budżetu państwa w tym miesiącu. Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa, który po 6 miesiącach 2013 r. wyniósł 26,0 mld zł oraz osłabieniem się złotego wobec walut, w których nominowane jest zadłużenie SP" - głosi komunikat. 

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca 585,62 mld zł i wzrosło o 0,7 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,9 proc. od końca ub.r. 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 258,63 mld zł, czyli było o 0,9 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej i o 3,1 proc. wyższe licząc od końca ub.r. 

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło w tym okresie 3,08 mld zł, co spadek o 36,2 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 563,90 mld zł i wzrosło o 0,9 proc. m/m. 

>>> Czytaj także: Brzytwa Rostowskiego idzie w ruch. Z finansami państwa jest bardzo źle

Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2013 roku wynosi 32,0 mld zł, a w 2014 roku - 82,5 mld zł (według stanu na koniec czerwca br.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 844,26 mld zł na koniec czerwca. 

Na koniec maja dług zapadający w tym roku miał wartość 38,0 mld zł, a w 2014 roku - 63,0 mld zł. 

Na koniec czerwca zadłużenie SP z terminem faktycznym zapadalności wynoszącym poniżej 1 roku stanowiło 13,5 proc. całości (wobec 14,6 proc. miesiąc wcześniej), zaś z terminem zapadalności wynoszącym 1-3 lata - 20,6 proc. (wobec 20,0 proc. miesiąc wcześniej). 

" W 2013 r. ryzyko refinansowania pozostaje na stabilnym poziomie – średnia zapadalność długu SP nieznacznie spadła z 5,49 do 5,48, co było efektem wzrostu średniej zapadalności długu krajowego z 4,47 do 4,53 roku oraz spadku średniej zapadalności długu zagranicznego z 7,63 do 7,56 roku" - głosi komunikat.