Zysk operacyjny wyniósł 137,25 mln zł wobec 125,70 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA wzrosła o 20% w drugim kwartale do 171 mln zł, dając w efekcie półroczny wzrost o 10% rok do roku do poziomu 256 mln zł oraz odzwierciedlając ograniczony spadek przychodów oraz znaczne oszczędności kosztów, które przekroczyły negatywny wpływ przychodów" - podała spółka w komunikacie.

Marża wyraźnie wzrosła do 39% w II kw. z 32% w roku ubiegłym, osiągając za półrocze 33% w porównaniu do 29% w I połowie 2012 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 440,46 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 451,80 mln zł rok wcześniej.

"Przychody zmniejszyły się o 2,5% rok do roku w drugim kwartale na nadal słabym, ale wykazującym oznaki poprawy rynku reklamy telewizyjnej. Spadek przychodów w pierwszej połowie 2013 r. wyniósł 4,0%" - czytamy dalej.

W I poł. 2013 r. spółka miała 73,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,67 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 783,60 mln zł w porównaniu z 816,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2013 r. wyniosła 113,15 mln zł wobec 78,74 mln zł zysku rok wcześniej.

TVN to zintegrowana grupa medialną, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna.

- Po wynikach za I półrocze br. TVN podtrzymał swoje oczekiwania, według których wyniki TVN będą w całym 2013 r. lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej, zaś skorygowana EBITDA - porównywalna do wyniku w ubiegłym roku, poinformował prezes Markus Tellenbach.

"Grupa TVN będzie dalej kładła nacisk na wyjątkową jakość i wysoką oglądalność oferty programowej wszystkich swoich kanałów telewizyjnych, uwzględniając fragmentację postępującą między innymi w efekcie wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, oraz pierwsze oznaki poprawy sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej. Jesteśmy przekonani, że Grupa TVN osiągnie wyniki lepsze niż średni jednocyfrowy spadek rynku reklamy telewizyjnej, a skorygowana EBITDA będzie porównywalna do zeszłorocznej" - powiedział Tellenbach, cytowany w komunikacie.

W II kw. br. skorygowana EBITDA wzrosła o 20% do 171 mln zł, dając w efekcie półroczny wzrost o 10% r/r do poziomu 256 mln zł oraz "odzwierciedlając ograniczony spadek przychodów oraz znaczne oszczędności kosztów, które przekroczyły negatywny wpływ przychodów", podano także.

Marża wyraźnie wzrosła do 39% w II kw. br. z 32% rok wcześniej, osiągając za I półrocze 33% w porównaniu do29% rok wcześniej.

Według szacunków TVN na podstawie danych Starlink, rynek reklamy telewizyjnej (wyłącznie przychody z reklamy spotowej) w Polsce w II kw. 2013 r. spadł o 3,8% r/r.

Udział TVN w rynku reklamy telewizyjnej netto (reklama spotowa i sponsoring), według danych spółki estymowanych na podstawie danych Starlink, wzrosły do 35,7% w II kw. 2013 r. z 34,6% w analogicznym okresie 2012 r., czytamy w raporcie półrocznym.

TVN podał też, że strata netto Grupy 32 mln zł w drugim kwartale oraz 78 mln zł w I półroczu 2013 r. głównie w wyniku niezrealizowanych strat kursowych na wycenie obligacji denominowanych w euro.

Przychody zmniejszyły się w II kw. o 2,5% r/r do 440,46 mln zł "na nadal słabym, ale wykazującym oznaki poprawy rynku reklamy telewizyjnej. Spadek przychodów w I połowie 2013 r. wyniósł 4,0% do 783,60 mln zł.

Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 4,2x przy zadłużeniu brutto niższym o 150 mln zł wskutek dalszej spłaty długów, poinformowała także firma.

TVN to zintegrowana grupa medialną, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna.