Zysk operacyjny wyniósł 14,47 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,03 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 71,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2013 r. wyniósł 4,57 mln zł wobec 4,10 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład PA Nova wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych.