Instyt podkreśla jednak, że wskaźnik od maja utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

W sierpniu 2012 r. wskaźnik WOK wynosił 82,96 pkt.

"Ostatni miesiąc nie przyniósł wielkich zmian w nastrojach konsumenckich – Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) Ipsos, od maja utrzymujący się na zbliżonym poziomie, w sierpniu wzrósł o niecały punkt, uzyskując wynik  83,79 pkt" - głosi komunikat.

W sierpniu br. najmniejszy wzrost zaobserwowano w ocenie Klimatu Gospodarczego (o 0,02 pkt. w stosunku do poprzedniego miesiąca, do poziomu 69,59 pkt.), podczas gdy Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, zanotował delikatny spadek (-0,46 pkt.), uzyskując wynik 72,67 pkt niewielkiemu spadkowi uległy wszystkie składowe WOK.

"W porównaniu do zeszłego miesiąca najwyraźniej wzrosła Skłonność do Zakupów (o  1,37 pkt.), uzyskując wynik 93,25 pkt. Zwiększył się zarówno odsetek Polaków twierdzących, że obecnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (z 14 proc. do 17 proc.), jak i więcej osób przyznało, że obecna sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego pozwala na odkładanie drobnych sum. Do tego stanu rzeczy przyznaje się 12 proc. Polaków – w odniesieniu do lipca zaobserwowano wzrost tej grupy o 4 proc." - czytamy dalej..

Wskaźnik Oczekiwań względem przyszłości zanotował wzrost w stosunku do zeszłego miesiąca o 1,32 pkt. (osiągając poziom 90,38 pkt.). W porównaniu do lipca grupa osób twierdząca, że sytuacja materialna w ich domu w ciągu najbliższego roku poprawi się wzrosła do 19 proc. (o 2 proc.). Większy odsetek Polaków uważa też, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda im się odłożyć jakieś pieniądze (w lipcu odsetek ten wynosił 15 proc., w sierpniu 19 proc., głosi komunikat.

Ipsos podał też, że wzrósł odsetek Polaków uważających, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy bezrobocie będzie rosło. W lipcu tego zdania było 45 proc. osób, podczas gdy w sierpniu - 49 proc.

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9-15 sierpnia 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków, którzy ukończyli 15 lat