Zysk operacyjny wyniósł 14,36 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1096,03 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 741,59 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 25,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2185,26 mln zł w porównaniu z 1501,54 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 17,10 mln zł wobec 14,55 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT w Polsce i w ośmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. W 2012 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 3,69 mld zł.