Konsensus rynkowy wynosił 0,5 proc. wzrostu.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 2,3 proc. (w ujęciu realnym). Konsensus wynosił 2,0 proc. wzrostu w tym ujęciu.