Zysk operacyjny wyniósł 788,15 mln zł wobec 352,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5247,05 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 3814,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 134,79 mln zł wobec 213,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.