Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO Bankowi Polskiemu na przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, podał Urząd w komunikacie.

PKO BP złożył wniosek w tej sprawie do UOKiK w lipcu. M.in. ze względu na brak decyzji Urzędu w tej sprawie, bank przesunął już termin zapisów w wezwaniu na akcje Nordea Bank Polska.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że uczestnicy transakcji posiadają łącznie największe udziały na krajowych rynkach kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, depozytów dla gospodarstw domowych oraz produktów kartowych dla osób fizycznych. Wynikają one jednak z dotychczasowej pozycji PKO BP, dlatego transakcja nie wpłynie negatywnie na konkurencję. Po zakupie spółek grupy Nordea, bank nadal będzie musiał rywalizować na tych rynkach z innymi podmiotami" - głosi komunikat.

UOKiK zwraca też uwagę, że zgodnie z informacją wnioskodawcy celem koncentracji jest rozszerzenie działalności PKO BP, m.in. w oparciu o placówki przejmowanego banku, a także stworzenie nowego banku hipotecznego, na bazie portfela kredytów hipotecznych Nordea Bank Polska.

We wrześniu PKO BP przedłużył okres przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska do 25 października br. z 25 września.

Do uruchomienia transakcji potrzebna jest nadal informacja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez bank akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska.

W czerwcu PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł.

>>> Czytaj też: Nordea może zaszkodzić PKO BP

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ), które zostało ogłoszone przez PKO BP 19 czerwca. Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.

PKO BP sfinansuje transakcję z kapitałów własnych, w tym zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy. Szacowane synergie mogą wynieść między 145-215 mln zł rocznie, a ich pierwsze efekty będą widoczne w ciągu 3 lat od finalizacji transakcji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.

>>> Czytaj też: Szwedzki rząd wycofuje udziały w banku Nordea