Cena docelowa papierów JSW została ustalona na poziomie 64 zł, o 8,5 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 59 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za papiery JSW inwestorzy płacili 68,55 zł, czyli o 6,6 proc. więcej od najnowszych szacunków Goldman Sachs.