Dochody włoskich rodzin spadły w ostatnich dwóch latach o prawie 7,5 proc. Co druga rodzina dysponuje mniej niż dwoma tysiącami euro miesięcznie. 16 proc. zaś przekroczyło próg ubóstwa, wynoszący 7,5 tys. euro rocznie.

Jednocześnie do 10 proc. włoskich rodzin należy połowa majątku będącego w rękach obywateli. Grupa ta dysponuje średnio ponad 55 tys. euro miesięcznie. To dzięki niej majątek statystycznej włoskiej rodziny szacuje się obecnie na 143 tysiące euro, wliczając w to wartość nieruchomości, przedsiębiorstw i biżuterii oraz akcji i obligacji.

25 proc. włoskich rodzin ma długi - przede wszystkim w postaci kredytów mieszkaniowych.

Prawie 6 mld euro zamierza uzyskać włoski rząd z częściowej prywatyzacji kilku przedsiębiorstw kontrolowanych przez skarb państwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia państwa, które przekroczyło już 2 biliony euro. Czytaj więcej