"Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik netto miała konsolidacja wyników spółki Ronson Europe NV w wysokości 6,4 mln euro, zaś negatywne znaczenie dla wyniku netto miała utrata wartości nieruchomości na poziomie 10,3 mln euro" – czytamy w komunikacie.

Zysk EBITDA wzrósł o 16,5% r/r do do 70,20 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,90 mln euro w 2013 r., o 6,1% więcej niż rok wcześniej.

Liczba sprzedanych biletów zwiększyła się do 37,4 mln (+ 2,9% r/r), a sprzedaż biletów w porównywalnej liczbie kin zmniejszyła się o 1,7% do 35,6 mln biletów. Przychody z działalności kinowej wyniosły 267,8 mln euro, a EBITDA osiągnęła 59,3 mln euro, co oznacza wzrost odpowiednio o 5,7% i 9,4% wobec 2012 r. Średnia cena biletu pozostała na podobnym poziomie 4,53 euro, podczas gdy w walutach lokalnych średnie ceny biletów wzrosły w większości krajów działalności spółki. Przychód na widza wzrósł do 1,73 euro (+ 9,8% r/r).

"Rok 2013 był bardzo dobry w kontekście osiągniętych przez nas wyników, z rekordowymi przychodami i wynikiem EBITDA. Był rokiem wytężonej pracy związanej z naszym strategicznym krokiem: wejściem na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na początku 2014 r. zrealizowaliśmy umowę połączenia działalności kinowych z Cineworld Plc i stworzyliśmy wspólnie drugiego największego operatora kin w Europie. Nowy Cineworld ma przed sobą doskonałe perspektywy dotyczące wzrostu i realizacji korzyści wynikających z potencjalnych synergii" - powiedział dyrektor wykonawczy Global City Holdings Peter Dudolenski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Cinema City, działając pod nową nazwą Global City Holdings, pozostanie liderem w branży rozrywkowej i na rynku nieruchomości, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"Będąc jednocześnie największym akcjonariuszem Cineworld, a także posiadając dobry portfel nieruchomości, spółka będzie kontynuować przygotowania do fazy budowlanej Park of Poland, który ma stać się pierwszym w Polsce parkiem rozrywki na wielką skalę" – dodał Dudolenski.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieć kinowa w Europie, zajmująca pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1.852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.